Geen Revuu 2020

Aan alle liefhebbers van de Steinder Revuu:

Tot ons grote verdriet en met pijn in ons hart, moeten wij jullie mededelen dat de aanstaande Steinder Revuu, uitvoeringen in november 2020, geen doorgang zal vinden.

Na uitvoerig overleg hebben wij als bestuur de moeilijke beslissing genomen, om in ons jubileumjaar geen Revuu te spelen.

De huidige situatie en onzekerheid richting de toekomst, hebben ons doen besluiten dat wij de veiligheid van zowel onze leden als onze bezoekers niet voldoende kunnen waarborgen.

Helaas kunnen we niet in de toekomst kijken en wellicht dat de situatie in de loop van het jaar meer mogelijkheden biedt, maar wij baseren onze beslissing op de kennis van nu. Gezien de benodigde voorbereidingstijd, kunnen wij een dergelijke beslissing niet langer uitstellen.

De huidige regelgevingen schrijven voor dat wij maar met een beperkt aantal mensen en op gepaste afstand met elkaar mogen werken. We zeggen altijd ‘Revuu maken we samen’ en dat is ook nu het belangrijkste uitgangspunt van onze beslissing geweest. Wij willen geen Revuu maken, zonder jullie allemaal erbij.

Wij hopen op jullie begrip te mogen rekenen. Maar bovenal hopen wij dat jullie er allemaal weer bij zijn editie 2021! Het spreekt voor zich, dat we dan alsnog een spectaculaire jubileum-editie willen maken.

Voor nu rest ons niks anders dan jullie allemaal een virtueel hart onder de riem te steken.
Stay Strong, Stay Positive, Stay Healthy!

Het Bestuur
Stichting ”Steinder Revuu”